top of page

 EĞİTİM SİSTEMİMİZ

​Beş Mevsim Anaokulu olarak eğitim programımızı öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmeleri için oluşturuyoruz. Bunu yaparken de onların tüm gelişim alanlarını (sosyo-duygusal,bilişsel, psikomotor gelişim ve özbakım becerileri) destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanıyoruz. Bu anlamda eğitim programımız M.E.B.’in belirlediği amaç ve kazanımları kapsayan ancak gelişen eğitim dünyasını da takip eden eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

BRANŞ DERSLERİMİZ

Kids Yoga

Yabancı Dil

(İngilizce)

İkinci Yabancı Dil

(Fransızca)

Müzik

Ritim

Orff

Yaratıcı Drama

Robotic Kodlama

Geleneksel Çocuk Oyunları

Beden

Eğitimi

(Denge-

Hareket)

Fen, Matematik ve Doğa

Modern

Dans

jimnastik

GEMS

Atölyesi

GEMS PROGRAMI

GEMS Programı içerisindeki eğlenceli etkinlikler çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlar, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve erken yaşta, yaşayarak öğrenir.

SCAMPER YÖNTEMİ

SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko´´ya göre SCAMPER´´ın felsefesi şudur: Her fikir varolan başka bir fikirden doğar

Great Explorations in Math and Science / Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar

  • Doğrudan katılım

  • Eleştirel düşünce

  • İfade Özgürlüğü

  • Gözlem

  • Bağımsız Öğrenme

  • Fen ve Matematikte öncü kavramlar

Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası

S: Substitude: Yer değiştirme
C: Combine:Birleştirme
A: Adapt:Uyarlama
M: Modify, Minify, Magnify: Değiştirme, küçültme, büyültme
P: Put to other uses: Diğer kullanışlarının yerine koyma
E: Eliminate:Yok etme, çıkarma
R: Reverse, Rearrange:Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme

bottom of page