top of page

EĞİTİM PROGRAMIMIZIN ÖZELLİKLERİ

 5 Mevsim Anaokulu’nda  Eğitim tüm eğitim programlarının en iyi tezlerini bir araya getirmiş eklektik bir eğitim programı uygulanmaktadır. High scope adı altında çok yönlü gelişimi desteklemektedir.

 

 • Eğitim programı, yaş gruplarına göre düzenlenmiş, çocukların hem evrensel gelişim özellikleri hem de bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmuştur.

 • Çocukların ilgisini çekecek, merak uyandıracak ve tüm duyularını aktif olarak kullandıracak bir eğitim programı uygulanmaktadır.

 • Sanatı, renkleri, boyaları, doğal materyalleri, geri dönüşüme uygun malzemeleri, çocuğun özgür çalışabileceği alan ve yüzeyleri kullanan bir eğitim programıdır.

 • Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak, kavram ve temel beceri eğitimleri de yine Reggio Emilia bakış açısıyla çocuklara sunulacaktır. Direk anlatım ve ezber yöntemiyle değil, çocuğun her zaman sürece aktif katılımı ve keyif alarak keşfetmesi ön planda tutulmaktadır.

 • Birden fazla kaynağın kullanımı ve edinilecek bilginin uzun soluklu olması için çeşitli görseller, kısa bilgilendirici videolar, sunumlar, geziler, konuklar, sanat eserleri, kitaplar, ses dosyaları, müzik araç- gereçleri, oyuncaklar, doğal malzemeler ve eğitim materyalleri kullanılmaktadır

 • Ayrıca programda orta ve büyük gruplarda STEM etkinlikleri (science, technology, engineering math), temel kodlama etkinlikleri haftada 1’er kez uygulanmaktadır. Çalışmaların tümü oyun yoluyla yapılmaktadır

 • Yapılacak tüm çalışmalar velilere çeşitli bilgilendirme notlarıyla iletilmektedir.

 • Farklı yaş gruplarına göre planlanan tüm çalışmaların temelinde “oyun” vardır. Bu

 • oyunlar bazen çocukların doğal akışta yürüttüğü, bazen de yarı yapılandırılmış yani öğretmenin genel çerçevesini hazırlamış (kurgulamış) olduğu etkinliklerle ilerlemektedir.

 • Öğretmen çok iyi bir gözlemci ve süreci kolaylaştırıcı, çocukları destekleyici role sahiptir.

 • Çocuğun elinden çıkan “her şey” onun gelişim ve öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülmektedir. Bu bakış açısı çocukla da paylaşılmakta ve onun kendi gelişim ve öğrenme sürecinin takibine katılımı sağlanmaktadır.

 • Hava koşulları her ne olursa olsun her gün mutlaka okul bahçesine çıkılmakta ve bazı oyun ya da etkinlikler bahçede yapılmaktadır.

 • Bunun için senenin başında tüm çocuklar için “1 adet yağmur botu- çizmesi, 1 adet yağmurluk, yağmur tulumu- pantolonu, su geçirmez bere- eldiven” talep edilecektir. Bunlar okulda, çocukların dolaplarında kalacak ve yıkanması gerektiği zaman eve gönderilecektir.

 • Bir günlük eğitim akışı içerisinde birden fazla gelişim ve öğrenme alanı, aynı anda desteklenmektedir.

 • Her gün güne “çember zamanı” ile başlanmaktadır. Çocukların kendini ifade ettiği ve diğer arkadaşlarını dinlediği çember zamanı, konuşma, dinleme, anlama, grup içinde kendini ifade etme gibi becerileri desteklenmektedir.

 • Eğitim programının haftalık akışı, bir önceki hafta velilerle elektronik ortamda paylaşılacaktır. Böylece anne babalar, çocuğun gün içinde ve hafta boyunca yapacaklarından haberdar olacaklardır.

 • Her yaş grubunun gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, çocukların keyifle katılım sağlayacağı etkinliklerle zenginleştirilmektedir.

 • Oyun grupları hariç tüm yaş grupları her ay mutlaka 1 geziye gidecek, ve okula gelen 1 konuğu ağırlayacaktır.

 • Gezi ve konuk çalışmaları öğrenmenin vazgeçilmez parçalarıdır ve çocukların o ay içerisinde odaklandıkları temalar çerçevesinde gezi alanı ve konuk seçimi yapılmaktadır.

 • Okuldaki tüm atölye, kapalı ve açık alanlar bu keşif sürecinde aktif olarak kullanılmaktadır

Reggio Emilia : İtalya’nın Reggio Emilia bölgesinde, anne- babalar tarafından kurulmuş bir anaokulunda, sanat temelli, çocuğun özgürlüğünü ve içsel motivasyonunun gelişmesini temel alan, sosyal- iletişim becerilerinin, grup çalışmalarının, çocuğun kendini ifade yollarının çeşitlendirildiği bir erken çocukluk eğitimi yaklaşımıdır.

Montessori : İtalyan doktor Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori Eğitim Yöntemi, çocukların bilimsel gözlemlerine dayanan çocuk merkezli bir eğitim yaklaşımıdır.

Waldorf eğitimi: Rudolf Steiner tarafından yine onun kurucusu sayıldığı antropozofi ilkeleri üzerinde şekillenen bir eğitim sistemidir. 20. yüzyılın başlarında oluşturulan bu eğitim prensipleri, 1919 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde kurulan ilk Waldorf okulu ile uygulanmaya başlanmıştır .

bottom of page