top of page

ÇOCUK GELİŞİM GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

iş görüşmesi

5 Mevsim Anaokulu olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri de çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerinin takibinin yapılması ve elde edilen değerlendirmelerin en etkin şekilde kullanılmasıdır. Bu süreçte hem sınıf öğretmenleri hem de okul psikoloğu eş zamanlı olarak gözlem ve dokümantasyon yapar ve her çocuğa özel sonuçlar elde edilir.

Bu veriler hangi amaçlarla kullanılır?

  • Anne- babalarla yapılan bireysel görüşmelerde somut veriler üzerinden bilgilendirme yapmak,

  • Çocuğun gelişim ve öğrenme sürecini daha etkili şekilde desteklemek için bireyselleştirilmiş programlar geliştirmek,

  • Okulun eğitim sisteminde güncellemeler yapmak,

  • Çocuğu, kendi gelişim ve öğrenme sürecine dahil etmek.

5 Mevsim Anaokulu rehberlik hizmetleri, okula sistematik olarak gelen bir uzman tarafından yürütülür.

Rehber öğretmen tüm sınıflarda belli periyotlarda kalarak gözlemler yapar, hem sınıfın genel gelişim ve öğrenme sürecini takip eder, hem de bireysel olarak zaman planlaması yaparak tüm çocukları tek tek gözlemler.

Notlar alır. Gerekli gördüğü yerlerde öğretmenlere öneriler verir, sınıflarda sosyal- duygusal gelişimi desteklemek amacıyla oluşturduğu etkinliklerin uygulanması konusunda öğretmenlere rehberlik eder.

Bireysel olarak çalışması gereken çocuklarla, psikolog odasında oyun ve oyuncaklar aracılığı ile daha detaylı iletişim kurarak gözlemlerine devam eder.

Değerlendirmeler yapar.

Yaş ve gelişim özelliklerine uygun testler kullanarak değerlendirme süreçlerini daha güçlü hale getirir.

Gerekli gördüğü noktalarda anne babaları da bu sürece dahil ederek onlarla da işbirliği içinde çalışır.

Her dönem 1 kez , dolayısıyla yılda 2 kez düzenlenen bireysel veli görüşmelerine katılım sağlar.

bottom of page