top of page
523863955AB481C563F735CD8AC6A981.png

BİLGİLENDİRME, REHBERLİK VE DESTEK TOPLANTILARI :

Birçok anne baba çocuğunun sorunsuz bir gelişim göstermesi için elinden geleni yapar, fakat çocuğun yaşam alanı ve etkileşim içinde olduğu çevre genişledikçe ebeveynlerin isteği dışı bazı durumlar gündeme gelebilir. Bu durumda çocuğun özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi, karşılaştığı problemleri çözme becerisi, kendini ifade edebilme yetisini kazanabilmesi sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Bu özelliklerin kazanılması yaşla ilgili olduğu kadar çevreyle ve anne-baba tutumlarıyla da ilgili olabilir. Bu çerçeveden yola çıkarak yapacağımız yaş gruplarına ayrılmış birebir görüşmelerde ve çeşitli aylarda düzenleyeceğimiz toplantılarda o yaş dönemiyle ilgili tüm sorunlar paylaşılmakta ve uzman psikoloğumuzca velilerimiz için en uygun bilgi ve öneriler aktarılmaktadır.

 

Bu görüşme ve toplantılardaki amacımız yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hakim olmasını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.

Her gün Okul Aile Sistemimizde yayınlanacak olan fotoğraflar ve güncellenen bilgiler ile okul içi etkinliklerimizden haberdar olmanız ve bu yolla yapılacak çalışmalara katılımınız amaçlanmaktadır. Ayrıca Velilerimiz “Bu ay bizi neler bekliyor “ve “Bu hafta neler yaptık?” bültenleri ile bilgilendirilirler. 

Ayrıca  rehberlik çalışmalarımız kapsamında ; Gessell Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim-Kelime Tarama Testi, Denver II Genel Gelişim Testi, Agte Gelişim Envanteri, Bender Gestalt Görsel Mekansal Beceri Testi, Metropoli tan Okul Olgunluk Testleri de uygun dönemlerde uygulanmaktadır.

DİJİTAL İLETİŞİM PLATFORMU

Ailelerimizle ve toplumumuzla anlamlı bir bağ kurmak okulun eğitim felsefesinin hayati bir parçasıdır. Özel 5 Mevsim Eğitim Kurumu her öğrenci velisinin eğitim yılı  boyunca çocuğunun sınıfına katılımını bekler. Buradaki amaç, aile katılımını sağlamak, ailenin çocuğu ile iletişimini ve ilişkisini kuvvetlendirmek ve aileyi eğitim programına dahil etmektir.  5 Mevsim Okul Öncesi Eğitim Kurumu tüm telefon modellerine uygun; Okul – Aile Uygulaması ile çocuklarımızın yoklama, fotoğraf, etkinlik, yemek, duygu durumu, duyuru  vb bir çok bilgileri bulabilecekleri bir platform kullanmaktadır.

mobile1.png
friends-friendship-kids-drawing-illustra
668bfc825af121b1e16ce6de2614b32b_clipart

KAYIT KABUL VE YENİLEME :

Özel 5 Mevsim Okul Öncesi Eğitim Kurumu her yeni eğitim yılı Eylül ayı ile başlamakta ve yıl boyunca öğrenci kaydı almaktadır.  Okulumuzda bir üst yaş grubuna geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl Haziran ayı boyunca yapılmaktadır. 

OKUL SAATLERİ :

Anaokulumuzda haftanın 5 günü 08.00-18.00 saatleri arasında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 

Öğrencilerimiz en erken saat 08.00 okulda olurlar.  09.00-09.30 saatleri arasındaki kahvaltının ardından, tüm çocuklarımız saat 09.00’ a kadar ortak bir sınıfta bulunarak güne başlarlar. Kahvaltı yapması istenen çocukların saat 09.00’a kadar okula gelmeleri gerekir. 

Çıkış saatinde servis kullanan öğrencilerimiz, servislerine okul binalarının önünden öğretmenler ve güvenlik eşliğinde binerler. 

 

OYUN ALANI: 

Anaokulumuzun bahçesi çocuklar için oyun alanı olarak düzenlenmiştir. Hava koşulları uygun olduğu durumlarda çocuklar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez oyun alanını kullanırlar. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğu göz önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır.  

 

DEVAMSIZLIK:

Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda, bunun sebebini (tatil, hastalık vb.) ve öngörülebilir süresini okula bildirmek için mutlaka okulumuzu aramanızı rica ederiz. Devamsızlık bilgisinin bize ulaşmadığı durumlarda, çocuğunuzun durumunu öğrenmek için size ulaşılmaya çalışılacaktır. Çocuğunuzun yakalandığı tüm çocuk hastalıkları ve/veya bulaşıcı hastalıklar en kısa sürede okula bildirilmelidir.  Bu konu hem sizin çocuğunuzun hem de okulda bulunan öğrencilerimizin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

bottom of page